10 druhov pasívneho príjmu – 4. časť

V predchádzajúcich častiach sme si vysvetlili druhy pasívneho príjmu, ako sú:

1.Cenné papiere, akcie a divideny

2. „Peer to peer“ pôžičky

3. Prenájom nehnuteľností

4. Prenájom auta

5. E-book

6. Blog

Vo štvrtej časti o pasívnych príjmoch sa posunieme ďalej.

7. Online kurzy

Veľa ľudí sa chce naučiť niečo nové, ale nemá čas cestovať do školiaceho strediska vždy v určenú hodinu. Oveľa radšej si vyberá kde a ako si vypočuje prednášku, resp. pozrie kurz. A tu nastupuje nová generácia online kurzov, ktorá im tento komfort poskytuje.

Ide o kurzy poskytované cez elektronické prostriedky. Už aj na Slovensku existujú platformy, kde vieš umiestniť svoj online kurz a platforma sa ti postará o jeho prezentáciu a speňaženie. Ty musíš len kurz vymyslieť, nahrať a dať k dispozícii. Potom ti už len chodia podiely, ak si daný kurz niekto vyberie.

8. Podcasty

Podcasty (anglicky podcasts) sú zvukovými záznamami, ktoré po nahovorení uložíte v podobe mp3 (najčastejšie) na internet. Po nahraní ich viete uložiť na svoju stránku, alebo ich viete dať k dispozícii u prevádzkovateľov, zaoberajúcich sa šírením podcastov.

V prípade, že si viete vybudovať dostatočnú základňu poslucháčov, môžete niektoré spoplatniť, resp. za ich stiahnutie vyžadovať finančnú protihodnotu. A ak vytvoríte super podcasty, dá sa toto všetko zautomatizovať do takej úrovne, že Vy len poberáte finančné čiastky.

Pokračujte na článok “ 10 druhov pasívneho príjmu – 5.  časť „