Čo majú spoločné Mc´Donald a Baťa a aké základné ponaučenie si od nich môžeme vziať? Alebo…podnikanie s nehnuteľnosťami

Možno to nie je zrejmé na prvý pohľad, ale je to tak. Výraznou časťou podnikania oboch zakladateľov, pána Mc´Donalda aj pána Baťu tvorilo a tvorí investovanie do nehnuteľností, resp. podnikanie s nimi.

Základom investovania do nehnuteľností je nákup takých nehnuteľností, ktoré prinášajú čo najväčšie zisky.

Spoločnosť Mc´Donald nakupuje budovy, pozemky a priestory stojace v centrách väčších miest, ktoré potom prenajíma spoločnostiam alebo ľuďom, ktorí si od nej kúpia franchisu / frenčízu.

Na jednej strane zaisťuje prenájom dobre situovanej budovy veľký odbyt produktov frenčízy a tým pádom veľky obrat a veľké odvody za frenčízu.

Na druhej strane za dobre situované priestory si môže Mc´Donald vypýtať vyššie nájomné. A to či už od frenčízy, alebo pri ďalšom prenájme od iných potenciálnych nájomcov, ktorých dopyt je zaistený dobrou polohou nehnuteľnosti.

V najhoršom prípade Mc´Donalds priestory výhodne, vďaka ich polohe, predá.

Baťa začínal ako drobný obuvník, no jeho firma sa vypracovala na konglomerát nadnárodných rozmerov. No už za života Tomáša Baťu firma stavala nehnuteľnosti – fabriky, ubytovne, školy, haly, predajne

Byty boli prenajímané zamestnancom spoločnosti, postavené priemyselné budovy zase zabezpečili priestor na rozvoj bez zbytočného platenia drahého nájomného s neistou budúcnosťou.

K dnešnému dňu spoločnosť Baťa vlastnila firmy na výrobu obuvi, umelých vlákien, technickej pryže, pneumatík, hračiek, kovoobrábacích strojov, pletacích strojov, bicyklov, lietadiel, poisťovňu, cestovné kancelárie, letisko a niekoľko tisíc obchodných domov.

Takže ak chcete investovať do nehnuteľností, mali by to byť tie, ktoré vám prinesú najvyšší možný príjem v každej dobe.