Digitálny nomád = Úspech – nezávislosť – voľný čas?

Kto z tých, čo to chcú niečo dosiahnuť, by nechcel mať vo svojej práci a samozrejme aj v živote atribúty úspechu, nezávislosti a voľného času?

S uvedenými pojmami súvisí v poslednej dobe na mnohé spôsoby spomínaná práca digitálnych nomádov.

Čo vlastne taký digitálny nomád robí, čím sa odlišuje jeho práca od bežnej a ako sa ním môžete stať práve vy?

Nomádi sú zväčša “freelancermi“, teda ľuďmi, ktorí nemajú žiadnych šéfov, alebo nadriadených. Sú to skrátka ľudia pracujúci sami pre seba a to buď formou živnostenského oprávnenia alebo vlastnej SRO-čky.

Hoci slovné spojenie “digitálny nomád” evokuje prácu takzvaného IT-čkára, ta týmto pojmom sa schováva celé spektrum pracovných pozícií a pracovných príležitostí.

V jednom sa ale všetky tieto činnosti zhodujú. A to je nevyhnutnosť práce s počítačom.

Najmarkantnejšia a nášmu oku na internete najviac prezentovaná časť digitálnych nomádov pracuje so sociálnymi sieťami, ako blogeri, prispievatelia, alebo rôzni poradci, externí školitelia, no a samozrejme už spomínaní experti cez IT- a WEB-optimalizácie.

Ako som spomenula, digitálny nomád pracuje s počítačom, ale nezaobíde sa ani bez dobrého pripojenia na internet. Tu máte viac možností. Buď máte dobré pripojenie doma, v prenajatej kancelárii, hube, alebo pri svojich potulkách v internetovej kaviarni alebo v ubytovaní (hotel, apartmán,…).

Ak pracujete z domu, dobrý internet využijete aj na iné účely a pripojiť sa môžu aj ostatní, neplatíte dodatočné náklady na prenájom miestnosti, dochádzanie. Nie všetkým však práca z domu vyhovuje. Niekto potrebuje na to, aby sa mohol sústrediť na prácu, ráno zmeniť prostredie, stretnúť iných ľudí a večer sa vrátiť domov a úplne vypnúť. Takýto komfort poskytuje napríklad relatívne nový spôsob “shareovaných” kancelárií alebo dokonca stolov v hube. Hub predstavuje priestor, kde si môžete zaplatiť (týždenný, mesačný, ročný…) paušál alebo jednorazový časovo obmedzený vstup pre využívanie jedného pracovného miesta s ktorým je spojené trvalé pripojenie na kvalitný internet, kopírovacie, skenovacie a iné služby. Niektoré huby majú v ponuke priestory aj vo viacerých mestách a štátoch a ponúkajú vrámci predplateného balíka možnosť migrácie, čím vlastne vytvárajú prirodzenú podporu Vášmu digitálnemu nomádstvu.

Práca digitálneho nomáda nie je pre každého. Je potrebné mať silnú sebadisciplínu, pretože aj keď pracujete napríklad z pláže (najobľúbenejšie miesto), nemáte nad sebou nikoho, kto by vám strážil čas, kto by vás kontroloval. Na všetko ste sami. Na prácu, na jej zháňanie, ale aj na kontrolu vašich výsledkov. Kto sa však v tomto spôsobe práce našiel, tak ľahko ho neopustí.