Cash Flow kvadrant – Robert Kiyosaki

Zákonitosti 4 kvadrantov toku peňazí od známeho amerického podnikateľa Roberta Kiyosakiho.

Úspech vo forme pasívneho príjmu – prerod zo zamestnanca

(viac…)

Ako dosiahnuť úspech – hra Cash Flow Kvadrant

(viac…)

Investovanie 1 – ako štvrtý Kiyosakiho kvadrant

(viac…)