Úspech vo forme pasívneho príjmu – prerod zo zamestnanca

Príjem, ktorý máte, môže byť dosahovaný pasívne alebo aktívne. Myslím, že mi dáte za pravdu, ak budem tvrdiť, že stav, kam by sme mali smerovať, je oblasť pasívneho príjmu.

Čo vlastne je pasívny príjem a ako tento vplýva na dosahovanie a pocit úspechu v živote?

Ak si vezmeme klasický Cash Flow kvadrant od Kiyosakiho, vidíme tu zastúpenie štyroch základných oblastí pre dosahovanie príjmu: zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba (=živnostník), majiteľ podniku a investor.

Ak idete po tejto línii (zamestnanecživnostníkmajiteľ podnikuinvestor), smerom od zamestnanca ku investorovi sa váš príjem stáva pasívnejším, čiže vynakladáte na jeho dosiahnutie menšiu námahu a čas ako v predchádzajúcej úrovni.

Uvediem zopár príkladov.

Ak ste zamestnanec, viete kedykoľvek si poviete, odísť na mesiac na dovolenku bez toho aby tento výlet nemal následky na váš príjem? Obávam sa, že nie. Svojvoľné a dokonca opakované opustenie zamestnania na dlhší čas bude mať fatálne následky na príjmovú časť vašej bilancie. Žiadny zamestnávateľ vám nebude platiť len pre to, že sa nachádzate na jeho výplatnej listine. Vy totižto na neho zarábate! Zamestnávateľ prostredníctvom vás zarába a teda má príjem. Ak nepracujete, predstavujete pre neho náklad, ktorý ako správny majiteľ podniku musí minimalizovať.

Predstavme si, že sa nachádzate na druhej pozícii vrámci našej línie. Ste samostatne zárobkovo činnou osobou, čiže živnostníkom. Vaša práca vám dáva väčšiu voľnosť. Už lepšie viete ovplyvniť pre koho, kedy a za koľko budete robiť.

Pre príklad tejto línie uvediem napríklad pozíciu účtovníka, ekonóma. V pozícii zamestnanca ide o účtovníka/ekonóma na ekonomickom oddelení, ktorý denno-denne dochádza do práce a svojim výkonom umožňuje zamestnávateľovi aby mohol podnikať a rozvíjať svoje financie. Ak sa tento účtovník rozhodne osamostatniť, otvoriť si živnosť a ísť tzv. “na vlastnú päsť”, dostáva sa do pozície živnostníka. Nájde si viacero klientov, ktorí mu platia za vykonanú prácu. Už nie je bytostne závislý len od jedného zamestnávateľa, môže sa na základe svojej šikovnosti rozhodnúť, pre koho bude pracovať. Jeho voľnosť v práci je väčšia, vie lepšie disponovať so svojim časom, má väčší príjem, ovšem ale má aj väčšiu zodpovednosť za správnosť vykonanej práce a jej dôsledky. Podľa rozvrhnutia svojich činností si môže naplánovať dlhšie voľno, ovšem ešte vždy je naviazaný na svoju prácu a živnosť.

(pokračovanie onedlho)