Dane, účtovníctvo a personalistika

Kto môže byť príjmateľom 2% z dane z príjmov a čo musí spĺňať?

(viac…)

Čo sú 2% z dane z príjmov, kto a za akých podmienok ich môže darovať?

(viac…)

Kúpili ste nový dopravný prostriedok z EÚ?

(viac…)