Daňové zaťaženie zamestnancov na Slovensku v roku 2018

Zamestnanci sú najviac znevýhodnenou skupinou poberajúcou príjem v oblasti zdaňovania.

Nech robíte akokoľvek intenzívne, nemôžete si uplatniť náklady a zdaňujete celý príjem (mínus úľavy).

V minulom roku, t.j. roku 2018, dosiahlo daňové zaťaženie slovákov poberajúcich príjmy zo zamestnania vo vzťahu k priemernej mzde až 62,5%. Čo to v ľudskej reči znamená?

Počas roka sme najskôr robili 228 dní pre štát na dane a odvody a až následne sme začali zarábať “pre seba”. Ak sa vám to nezdá, predstavte si, že od 1. januára až do 18. augusta pracujete pre štát a až od tohoto termínu ide výplata do vrecka vám. To už trošku zamrazí.

Dátum 19. august sa v roku 2018 je dňom daňového odbremenenia.

Pre porovnanie, zamestnanec zarábajúci 1000 eur brutto (v hrubom), dostane na výplatnej páske 762,11 eur, pričom štátu sa odvedie za jeho pracovný pomer až 589,89 eur (z toho zamestnanec odvedie 237,89 eur a zamestnávateľ 352 eur).

Na zamyslenie zostáva, ak vám to práca umožňuje, či neísť pracovať na živnosť alebo SRO, kde si môžete základ dane znížiť o preukázateľne vynaložené výdaje…