Ekvilibrium práce

dva základné tábory tohoto sporu. Na jednej strane zamestnanci, bojujúci o vysnené miesto, na strane druhej zamestnávatelia a personalisti chytajúci sa za hlavu pri každom novo vypísanom pracovnom mieste.

Kde je “pes zakopaný“?

Chyba bude asi niekde uprostred. Respektíve presne uprostred. Neveríte? Čítajte ďalej.

Trh práce sa riadi ako každý iný trh základnými zákonitosťami. Graf trhu je tvorený dvoma, nie práve moc súbežnými krivkami.

Krivkou ponuky a dopytu.

Krivka dopytu reprezentuje všetkých zamestnávateľov ponúkajúcich voľné pracovné miesta a hľadajúcich vhodných zamestnancov. Naopak, krivka ponuky predstavuje všetkých ľudí, hľadajúcich si zamestnanie a teda ponukajúcich firmám svoje vedomosti a zručnosti.

Aby vznikol trh a aby si niekto našiel svojho zamestnanca, alebo zamestnanie, musia sa tieto dve krivky niekde pretnúť. Nastane tak v bode, kde sa stretne dopyt s ponukou. Je to okamih, kedy za mzdu, ktorú ponúka zamestnávateľ, je zamestnanec ochotný na danom mieste pracovať.

Čo však nastane v prípade, ak je o dané pracovné miesto nedostatok uchádzačov? Znamená to, že dopyt po pracovnej sile je väčší ako množstvo potencionálnych zamestnancov. Dôvody môžu byť rôzne. Pracovné miesto je neatraktívne svojou pracovnou činnosťou, lokalitou, zamestnávateľom, pracovným časom, alebo ponúkaným platovým ohodnotením a inými benefitmi.

Tento stav znázorňuje nasledujúci graf:

Zvýšenie záujmu zo strany zamestnancov môžu zamestnávatelia docieliť napríklad zvýšením mzdy, poskytnutím dodatočných benefitov, upravením pracovnej doby, alebo iných podmienok. Miesto sa stane pre zamestnancov zaujímavejším.

Ak ponuka presahuje dopyt, môže ísť o stav, kedy je prebytok ľudí hľadajúcich si prácu, no zamestnávatelia nie sú ochotní im ponúknuť podmienky, ktoré si potenciálni zamestnanci pýtajú. Opäť tu vstupujú rovnaké dôvody ale v opačnom množstve.

Tento stav znázorňuje nasledujúci graf:

 

Tlakmi oboch strán, tak zamestnancov, ako aj zamestnávateľov a posúvaním hraníc akceptancie jednotlivých podmienok sa posúva ekvilibrium buď jedným alebo druhým smerom po grafe pracovných príležitostí.