efektivita za pocitacom

Efektivita za počítačom je polovicou úspechu

Už dávno sme v dobe masívnej digitalizácie, atramentové perá poznáme len z filmov. Dokonca aj školáci už nepíšu klasickým atramentovým perom, ale prechádzajú na rôzne rollery.

Doba sa mení.

Vyžaduje stále väčšiu výkonnosť, väčšiu efektivitu.

Inak to nie je ani v korešpodencii. A práve na túto bol zameraný článok “Efektivita za počítačom je polovicou úspechu”.

Nižšie vám pre vašu vyššiu efektivitu ponúkam zoznam najpoužívanejších skratiek pri písaní dokumentov a pri práci s počítačom. Veď ako iste viete, klávesovými skratkami sa dá práca s počítačom zefektívniť niekedy aj o 50%.

&

pravý ALT + C

$

pravý ALT + Ô

@

pravý ALT + V

“”

pravý ALT + Q

pravý ALT + E

ALT + 247

÷

ALT + 246

ALT + 243

ALT + 242

±

ALT + 241

ALT + 240

ALT + 239

ε

ALT + 238

φ

ALT + 237

ALT + 236

δ

ALT + 235

Ω

ALT + 234

Θ

ALT + 233

Φ

ALT + 232

τ

ALT + 231

µ

ALT + 230

σ

ALT + 229

Σ

ALT + 228

π

ALT + 227

Γ

ALT + 226

ß

ALT + 225

α

ALT + 224

Ô

Ľavý ALT + 0212

#

Pravý ALT + X

©

ALT + CTRL + C
 
Skok na začiatok dokumentu CTRL + Home
Horný alebo dolný index CTRL + SHIFT + „+“ alebo “-„
Náhľad pred tlačou ALT + CTRL + P
Okamžitá tlač CTRL + P
Podčiarknutie písma CTRL + U
Kurzíva CTRL + I
Hrubé písmo CTRL + B
Obnovenie stránky F5
Vyhľadávanie na stránke CTRL + F
Zväčšovanie alebo zmenš. textu CTRL + „+“ alebo „-“
Otvorenie nového okna CTRL + O
Otvorenie novej karty CTRL + T
Ovládanie kurzoru klávesnicou ATL + SHIFT + NUM LOCK
Prepínanie programov Tlačidlo Windows  + číslo
Uzamknutie počítača Tlačidlo Windows  + L
Minimalizovanie všetkých okien Tlačidlo Windows  + D
Prepínanie medzi programami ALT + TAB
Vyhľadávanie F3
Premenovanie súborov F2
Prevrátenie obrazu CTRL + ALT + šípky
Prepínanie klávesnice ALT + SHIFT
Označenie všetkých údajov CTRL + A
Vloženie CTRL + V
Kopírovanie CTRL + C
Vystrihnutie CTRL + X