Druhý dôchodkový pilier – kam s ním?

Druhý dôchodkový pilier spravuje šesť správcovských spoločností: Allianz, AXA, VÚB Generali, ING, Aegon a DSS PB.

Správcovské spoločnosti za to, že sa vám starajú o starobné dôchodkové sporenie vám účtujú poplatky, ktoré sú našťastie obmedzené. Ide o tieto tri druhy poplatkov:

– za správu dôchodkového fondu (maximálne 0,3% z priemernej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde)
– za vedenie osobného dôchodkového účtu (maximálne 1% z príspevkov pripísaných na účet v dôchodkovom fonde)
– za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Aktuálne máme možnosť zvoliť si nielen správcovskú spoločnosť, ale aj fondy pre zhodnocovanie nasporenej sumy na našom dôchodkovom účte.

Fondy rozlišujeme na dlhopisové, akciové a najnovšie indexové.

Fondy na dôchodkových účtoch boli paušálne zmenené sporiteľom na dlhopisové – čiže tie, ktoré sú najmenej rizikové, no prinášajú aj najmenší výnos z dlhodobého hľadiska. Ak má niekto záujem o zmenu fondu, môže tak urobiť prostredníctvom svojej správcovskej spoločnosti. Maximálny počet fondov, do ktorých môže byť prerozdelený náš dôchodok sú dva, pričom jeden z nich musí byť dlhopisový. Čiže stačí si zvoliť, či druhým fondom bude akciový alebo indexový (nemá každá DSS) a samozrejme pomer, v ktorom chceme nasporenú sumu alokovať (10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50 alebo iné).

Akciové aj indexové fondy investujú do akcií, čiže miera rizika oproti dlhopisovým fondom je značne vyššia, ovšem výnosnosť z dlhodobého hľadiska dosahuje oveľa pozitívnejšie výsledky ako dlhopisové fondy. Medzi najnovšie fondy patria indexové. Doteraz nie všetky DSS ponúkajú možnosť investovať cez tento spôsob a taktiež ich využívanie v ostatných DSS je menší no s rastúcou tendenciou.

 

Zdroj: druhypilier.sme.sk
Zdroj: druhypilier.sme.sk

 

1 thought on “Druhý dôchodkový pilier – kam s ním?

  1. Cestou posilnovania tretieho piliera ide aktualne ceska, takisto socialnodemokra­ticka vlada, ktora dokonca druhy pilier tento rok uplne zrusi. V Cesku si vsak po novom budu moct v tretom pilieri odkladat peniaze uz aj male deti prostrednictvom rodicov, kedze sa zrusi hranica pre vstup 18 rokov. Pri rozlozeni vyplacania aspon na dobu 10 rokov budu sporitelia oslobodeni od dani z vynosu.

Comments are closed.