Investovanie 2 – zo sporenia na investovanie

V poriadku. Už ste si vyčlenili pravidelnú sumu, ktorú si každý mesiac viete “dať bokom” bez toho, aby tým výrazne utrpel spôsob vášho života (tu však musíte tiež racionálne prehodnotiť, či vaše spotrebiteľské návyky nie sú až príliš konzumne orientované a či by sa nedali vaše výdaje minimalizovať). Čo teraz s nimi?

Vo svete financií chcete uspieť a presadiť sa na začiatku aspoň ako začínajúci investor. Sú rôzne možnosti. Je zbytočné, aby ste hľadali každý mesiac pre napr. 100,-EUR (pre ľahšiu matematiku vychádzam z vyššie uvedenej sumy. Každý si vie ovšem do vzorca vložiť svoju vlastnú sumu, ktorú plánuje investovať) nové investičné možnosti. Čas s každomesačným hľadaním a analyzovaním trhu by vás v prvom rade demotivoval, príliš zaneprázdnil (veď kto má čas každý mesiac skontrolovať približne 100 investičných príležitostí finančného trhu), a v konečnom dôsledku vstupné poplatky pri niektorých produktoch pripravili o časť zisku (pri takejto investičnej sume asi aj o celý ročný zisk)

Na trhu existujú rôzne možnosti ako zhodnotiť nasporené peniaze.

Rozdeľujú sa podľa viacerých kritérií, ktoré musí posúdiť každý investor individuálne.

V prvom rade ide o rizikovosť. Dosť často rizikovejšie investície majú väčšie zhodnotenie (zisk) a menej rizikové zase majú zisk menší, ovšem majú aj mešie riziko straty časti alebo celej sumy vložených peňazí (ďalej len “istina”).

Tu prichádzame k rozlíšeniu sporenia a investovania.

Sporenie je spojené s menšou mierou rizika, a menším výnosom. Ide zväčša o pravidelné investovanie menšej sumy peňazí s cieľom zisku. Najčastejším spôsobom sporenia býva sporenie prostredníctvom sporiacej knižky, sporiaceho alebo termínovaného účtu. Tieto bankové produkty sú na Slovensku kryté a zabezpečené štátom, preto v prípade krachu vašej banky vám štát garantuje vrátenie vašej vloženej istiny. Časový horizont investovania (doba, počas ktorej nemôžete bez sankcie svoju istinu vybrať) býva pri týchto produktoch krátkodobého charakteru, čo znamená, že sa sporenie dohaduje na niekoľko mesiacov, rok alebo až tri roky.  Zisk (úroky) je pripisovaný obvykle raz ročne alebo na konci doby sporenia. Aktuálna miera ziskovosti býva u týchto produktoch 1 – 2% (rok 2015). Za istotu platíte zníženým ziskom.

Odkladajte si radšej pravidelne menšie sumy na sporiacu knižku, sporiaci alebo termínovaný účet a vždy keď si nasporíte istú sumu, túto potom raz ročne investujte do výnosnejších produktov. Peniaze nemíňajte, ani si za ne nič nekupujte! Sú to peniaze vašej budúcnosti! Je to základ vašich pasívnych príjmov!

Aj tu však platia rôzne pravidlá. V prvom rade si musíte určiť rizikovosť a investičný horizont. Investičný horizont je doba, ktorú vašej istine dáte, aby vám pasívne zarábala bez toho, aby ste s ňou museli hýbať, presúvať ju alebo inak s ňou manipulovať. Môžete si zvoliť od krátkodobejších až po niekoľkoročné investície.

Ak sa obávate rizika zo straty investície, môžete svoje investičné riziko diverzifikovať (rozdeliť). Uvedomte si však jedno. Diverzifikácia portfólia nielen zníži riziko straty investícií, ale zníži aj možnosť zarobiť viac.

 

1 thought on “Investovanie 2 – zo sporenia na investovanie

Comments are closed.